top of page

BILINGUAL  EĞİTİM NEDİR?
Bilingual (çift dilli) eğitim programı,  çocuğun yaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş  akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır. Çift Dilli Eğitimin, zekâ gelişimi ile çok yakın ilişkisi olduğu ve dilin bireylerin düşünme biçimlerinde çok önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır.

 

ÖNEMİ
Erken yaşlarda bilingual  (çift dil) eğitiminin çocukların zihinsel esneklik, soyut düşünce, problem çözme ve hızlı öğrenme becerilerinde olumlu etkileri olmaktadır. Çift dilli çocuklar üzerinde yapılan tüm araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Çift dilli eğitimin hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları bulunmaktadır. 0-6 yaş döneminde çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli büyüyen çocukların çok daha gelişmiş nöron bağlantıları olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen dönemlerde akademik başarılarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilmektedirler. Küçük yaşlarda dildeki sesleri çıkarmak için gerekli gırtlak, dil oluşumu esnektir. Dolayısıyla hedef dilin aksanını küçük yaşlarda daha kolay ve doğru edinirler. Yine küçük yaşlarda öğrenilen her kelimenin sözel anlamları olduğu gibi belirgin görsel ve duygusal çağrışımları da bulunur. Bu açıdan da çift dil, çocukların çok yönlü düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını pekiştirmektedir. Araştırmalara göre iki dilli yetişmenin avantajları sözel becerilerle sınırlı kalmamakta, matematik becerilerinde de belirgin bir fark yaratmaktadır.

Çift dil edinimine yönelik eğitim sisteminde çocuklarımızın akademik, sosyal ve bilişsel becerilerini üst düzeyde geliştirmesi için çok yönlü bir program uygulanmaktadır. Hedeflenen kazanımlar doğrultusunda programa entegre edilen tüm dersler, aktivite ve etkinlikler,  sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin birbirleri ile entegre bir şekilde çift dilde çocukların günlük doğal yaşam alanlarında, eğlenceli ve huzurlu bir ortamda, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri şekilde hazırlanmıştır. Çocuklar eğlenirken her iki dilde de kazanımlarını tamamlar. Bu sayede çocuklar, yabancı dili duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek ve uygulayarak ana dilini öğrenir gibi doğal olarak edinir.

Çift Dilli Eğitim alan bir çocuğun gelişimine katkılarını aşağıda sıralayabiliriz.
• İki farklı dil, iki farklı düşünme biçimini geliştirir.

• Çift Dilli Eğitim ile yetişen çocuklar soyut kavramları çok daha çabuk algılar ve içselleştirirler, her iki dilde de düşünebilme becerileri geliştirirler; bu da zekâ gelişimini hızlandırır.


• İki dillilik beyni esnek kılar çünkü iki dilli bireyler sıklıkla iki dil arasında geçiş yapmaktadır.
Bu durum bireye, dikkat dağılmasının engellenmesi, aynı anda birden fazla işe kolayca odaklanabilme, farklı durum ve ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabilme ve bilgiyi daha uzun süreli zihinde tutabilme gibi pek çok zihinsel avantaj sağlar.

bottom of page